Teksto dydis:

Politikas, visuomenės veikėjas, meno, muzikos ir kultūros istorikas, Sąjūdžio veikėjas. 1990 m. kovo 11 d. buvo išrinktas LR Aukščiausiosios tarybos pirmininku, vadovavo parlamento sesijai, kurioje tą dieną paskelbta atkuriama Lietuvos nepriklausomybė. Dvi kadencijas darbavosi Europos parlamente.