Teksto dydis:

Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtas centras, vertinantis užsienyje įgytą vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą, informuojantis apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje bei užsienyje, skatinantis aukštąsias mokyklas gerinti studijų kokybę, rengiantis su mokslu ir studijomis susijusių teisės aktų projektus.