Teksto dydis:

Asmens, visuomenės saugumą bei viešąją tvarką užtikrinanti policijos įstaigų ir pareigūnų visuma. Lietuvos policijos šūkis -- Ginti. Saugoti. Padėti. Lietuvoje iki 1924 metų ir 1940–1990 metais policija buvo vadinama milicija.