Teksto dydis:

Korupcija – tai piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodoma, kas yra  korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Tai kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos.